2012 China Wind Energy Outlook

Author/ LI Junfeng, et al

Editorial board

Editorial Board Member

LI Junfeng CAI Fengbo QIAO Liming

XIE Hongwen GAO Hu YANG Xiaosheng

TANG Wenqian WANG Weiquan LI Xiuqin

Coordinators

LI Ang TANG Wenqian QIAO Liming LI Shuo

Photography

Daniel Beltrá John Novis Markel Redondo

Francisco Rivotti Jonas Gratzer Steve Morgan

Markel Redondo Paul Langrock Simon Lim

ZHANG Kechun / GreenPeace